Koncerty

13.6.2024 – Hogo Fogo Jazz & Art Club, Nám. Moysesa 7, Banská Bystrica

27.9.2023 – Banská Bystrica
28.6.2023 – Banská Bystrica
16.3.2023 – Banská Bystrica.
23.4.2023 – 27. UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL


Foto: Jan Miskovic Misiak

Foto: Jan Miskovic Misiak

Foto: Jan Miskovic Misiak


Poslechněte si o 27.United Europe jazz festivale a Vinšpacírke

Radio Regina 24.4.2023 11:20 27. United Europe jazz festival a Vinšpacírka v Banskej Bystrici.